GVN International Tax Services
Diensten
Internationaal wonen, werken en genieten

Grensoverschrijdend wonen, werken, vermogen in het buitenland of een grensoverschrijdend pensioen? Wij helpen u te navigeren in de wereld van het internationale belastingrecht.
U kunt bij ons terecht voor de volgende zaken:
 • - Bepalen van inwonerschap in verband met belastingplicht in Nederland;
 • - belastbaarheid pensioenen en voorkoming dubbele belasting van pensioenen;
 • - Wonen in het buitenland met Nederlands inkomen of vermogen;
 • - Wonen in Nederland met buitenlands inkomen of vermogen;
 • - Grensoverschrijdende sociale zekerheid en A1-verklaringen;
 • - Emigratie en immigratieadvies;
 • - Hypotheekrenteaftrek en eigen woning bij wonen in het buitenland;
 • - BPM en MRB vrijstelling of verminderingen
 • - Conserverende aanslagen;
 • - Advies inzake grensoverschrijdende ontslaguitkeringen;
 • - Verzorgen van aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting met internationaal inkomen of Nederlands inkomen voor buitenlandsbelastingplichtigen;
 • - Salary splits;
 • - Bezwaar- en beroepschriften;
 • - Fiscaal vriendelijke internationale allocatie van vermogen;
 • - Openen van buitenlandse bankrekeningen bij veilige stabiele banken;
 • - Advies inzake buitenlandse onroerende zaken of grondstukken.